جراحی

جراحی عبارت است از هر گونه عملی در جهت تشخیص یا درمان بیماری‌ها، آسیبها و ناهنجاریها که مستلزم شکافتن پوست یا مخاط باشد.

عمل  روی بیمار به منظور مداوا کردن آن یا پیشگیری از بیماری توسط دامپزشک با تجربه انجام می شود.

عمل ها با توجه به موضع مورد نظر به دو بخش بافت نرم و بافت سخت تقسیم می شود.

گاهی تقسیم بندی ها به دو نوع اختیاری و اجباری می باشند.

 اختیاری یا elective

به آنهایی گفته می شود که جهت پیشکیری از برخی عوارض در آینده انجام می شوند

مانند عمل های عقیم سازی در جنس های نر و ماده

اجباری یا non elective

به عمل هایی گفته می شود که جهت درمان و یا ترمیم انجام می شود مانند جراحی های ارتوپدی در شکستگی ها

در کلینیک دامپزشکی فرمانیه انجام بسیاری از عمل های بافت های نرم و سخت امکان پذیر است.

جهت تعیین وقت با کلینیک دامپزشکی فرمانیه تماس بگیرید.