رفتار شناسی سگها

آیا شما تا به حال اطراف یک سگ بوده اید و متعجب از رفتار سگ و آنچه حس می کند شده اید؟

به طور حتم شما رفتاری عجیب از سگ خود دیده اید و  وضعیت ذهنی او برای شما سوال شده است.

حتی حالتی که سگ شما خوابیده نیز معنای خاصی دارد.

در این مقاله برخی رفتار سگ ها که در دنیای انسان ها معنی و توجیه دارد آورده شده است. شناخت این معانی موجب بهبود برقراری ارتباط شما با سگ ها خواهد شد.

سگ ها را می توان از حرکات و رفتار آنها شناخت!

 

برخی رفتار سگ ها و حالت های مختلف آنها و معنای آن

1 . چشم های توله سگ ها: بیانگر حس آنها نسبت به شما.

2 . انتظار برای تایید شما: اگر سگی را دیدید که بدون انجام کاری دنبال شما می گردد، به این معنی است که به شما و نظر شما احترام گذاشته است.

3 . چشمک زدن سگ: نیاز به توجه دارد.

4 . نگاه خیره: نیاز به توجه.

5 . خارج کردن زبان: آرام و شاد هستند.

6 . ارتباط چشمی: هشدار

7 . دهان باز با دم رها و گوش بالا: آرامش

8 . گوش رو به جلو و دم سیخ: کنجکاوی

9 . زبان آویزان: همه چیز رو به راه است.

10 .  نشان دادن دندان ها و گوش ها به پشت: هشدار به دشمن.

11 . عوعو کردن: زمان بازی.

12 . زوزه کشیدن سگ: شاید ناراحتی.

13 . غرغر کردن: ترس و اضطراب.

14 . حالت مردن: مطیع.

15 . خوابیدن به پهلو: خوشحالی.

16 . سوپرمن: دراز کشیدن روی شکم که نشان از انرژی زیاد است.

17 . خوابیدن به پشت: گرمش است و اگر پاها را در سینه جمع کند یعنی نیاز به تنهایی دارد.

18 . حالت روباه: این رفتار سگ بیانگر نیاز به گرما است.

19 . پشت به پشت سگی دیگر: اعتماد به او.

20 . دست ها در هوا: تلاش برای حفظ تمرکز.

21 . هدیه دادن سگ: خوشحال کردن شما.

22 . نوازش بعد از غذا: احساس راحتی با شما.

23 . لیس زدن سگ: کاهش استرس و عشق ورزیدن.

24 . حرکات دیوانه وار وقت رسیدن شما به منزل: تنهایی طولانی.

25 . خوابیدن در رختخواب شما: می خواهد خود را نزدیک شما احساس کند و آرام شود.

 

درصورت مشاهده هر گونه علائمی از بیماری با بخش داخلی کلینیک تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *